tisdag 9 april 2013

100903-NNNN och Benjamin

Jag måste nog försöka förstå... verkligen inse och begripa... att Benjamin också är ett personnummer i vårdapparaten. Hur goda intentioner den enskilde läkaren, psykologen eller logopeden än har att se och ta hänsyn till hela människan och hela sammanhanget så gör inte systemet det.

I systemet är Benjamin ett personnummer som finns (eller inte finns) lite här och där.  Systemet ser inte människan och definitivt inte hela sammanhanget. Systemet är nämligen bara just ett system, en konstruktion. Systemet - det som vi ibland lättvindigt kallar för "dom" - tänker inte, känner inte och har inga intentioner eller ambitioner.

Jag tänker att jag nog måste lära mig att förhålla mig till det. Annars kommer jag nog att ägna alldeles för mycket tid åt att försöka förstå hur "dom" tänkte. Och (om jag känner mig själv rätt) kommer jag nog ägna (för?) mycket tid åt att försöka kompensera bristen på helhet och sammanhang.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar