lördag 11 augusti 2012

Spädbarnsdepression

Vi människor. (Jag skriver vi, antar nämligen att det än så länge bara är just människor som läser detta;) Komplexa varelser är vi människor. (Ber om ursäkt om det nu mot förmodan är någon som inte är människa som läser;) Med kropp, själ och ande. Vi vet en del om sambanden och samspelen mellan dessa olika dimensioner av människan. Men en del återstår att upptäcka och forska kring. En hel del. Spädbarnsdepression till exempel. Hur många av er har ens hört talas om det? Inte jag i alla fall till en vän till mig skriver angående Benjamin:


"Som jag har förstått det har Benjamin haft en ovanligt utdragen spädbarnsdepression. Han har reagerat adekvat på sin livssituation från födelsen och framåt. Varje gång han skulle äta höll han på att dödas. Denna kunskap sitter i varenda cell i hans kropp. Detta pågick 3 mån. Under tiden har en svår depression befästs. Här börjar en cirkelgång depression leder till aptitlöshet vilket bromsar upp växten och drivkraften att vilja utvecklas. Det finns vetenskaplig forskning på hur mycket försenat ett barn blir i utvecklingen som har haft spädbarnsdepression."

Orden griper tag i mig. Det är starka ord. "Varje gång han skulle äta höll han på att dödas."* "Kunskapen sitter i varenda cell." Det är ett sätt att beskriva Benjamins problematik som jag inte hört tidigare. Det är nya ord, nya samband och vidgade vyer...

It makes sense! Hur översätter man det till svenska? Det är i alla fall så jag känner. Det verkar rimligt. Det stämmer. Det förklarar. Ja, tänk om det är så!  Just nu vill jag med hela min kropp, själ och ande att detta ska vara en förklaring till gåtan Benjamin.

Jag förvånas över min reaktion. Varför vill jag det egentligen? Jo, det skulle kanske kunna utesluta en utvecklingsstörning. För att jag vill att spädbarnsdepression ska vara förklaringen på utvecklingsförseningen. Jag tycket alltså att det är bättre att min son är sjuk i själen än att han är sjuk i huvudet. Är inte det konstigt?!

Min väninna frågar också vilken hjälp vi har fått med Benjamins depression. Hmm... jag kan inte ens se mig själv fråga om detta på sjukhuset bland alla viktkurvor och blodprover.  Än mindre tror jag att någon kommer att ta upp det med oss. För hittills har vi inte hört något från den svenska sjukvården som ens kommer i närheten av något som liknar spädbarnsdepression. Men jag ska fråga!

Är det förresten någon av er som läser detta (vare sig ni nu är människor eller något annat;) som vet något om spädbarnsdepression? Något mer än det man hittar på en enkel googling?

*Benjamin hade Laryngomalaci, ett fel på struphuvudet som gjorde att det blev stopp i luftvägarna när han ansträngde sig. Att ära och skrika är det mest ansträngande ett spädbarn gör. Han upplevde alltså att han inte fick nån luft när han försökte äta. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar